czwartek, 16 marca 2017

Cisza, spokój,sam na sam ze sobą......medytacja.Kiedy jesteś sam, siedząc w ciszy, bez nikogo - w niezwykle czystym stanie, po prostu sam - napełniasz się, orzeźwiasz. Dlatego medytacja cię od­mładza, ożywia. Zaczynasz łączyć się z egzystencją. Twoja energia nie jest już zamrożona; zaczyna płynąć. Uczestniczysz w jakimś tańcu, jak planety. Wznosi się w tobie pieśń. Ale w tłumie zawsze tracisz. W medytacji zawsze zy­skujesz. Dlaczego? Co się dzieje w medytacji? W me­dytacji stajesz się prosty: nie interesujesz się już przy­szłością. O to właśnie chodzi w medytacji: przestać interesować się przeszłością i przyszłością, być tu i te­raz. Istnieje tylko ta chwila. Zawsze kiedy się to dzie­je, zawsze kiedy istnieje tylko ta chwila - obserwowa­nie wschodu słońca, patrzenie na biały obłok płynący po niebie, ciche obcowanie z drzewem lub obserwo­wanie ptaka w locie - zawsze kiedy zupełnie zapomi­nasz o przeszłości i przyszłości, a bierze cię we włada­nie obecna chwila, kiedy jesteś całkowicie owładnięty tą chwilą, czujesz się odmłodzony. Dlaczego? Pęknięcie znika, pęknięcie stworzone przez idee. W tej chwili je­steś jednością, zintegrowany; jesteś cały.

Osho, Inteligencja, Twórcza odpowiedź na nasze czasy

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz