sobota, 18 marca 2017

Ludzkie cierpienie.

Są dwie główne przyczyny ludzkiego cierpienia. Pierwszą jest wewnętrzny opór, a drugą są oczekiwania. Wewnętrzny opór jest wtedy gdy człowiek nie akceptuje rzeczywistości, nie akceptuje swojego losu, nie akceptuje tego co jest. Im większy wewnętrzny opór tym większe cierpienie i większe oddzielenie od świata. Człowiek się wtedy zamyka i odcina przed tym co jest w swoim małym świecie. To tak jakby zbudował kokon, który oddziela go od innych, oddziela go od świata. Jest to ucieczka od jedności i poczucia pełni, które można osiągnąć tylko w zjednoczeniu z tym co jest.  Nie jest istotne czy życie i dane doświadczenia w życiu przynoszą tobie w tym momencie ból czy też radość. Istotny jest Twój stosunek do tego doświadczenia. Tylko w pełnej akceptacji wobec tego co aktualnie doświadczasz możesz odnaleźć wewnętrzny spokój. Drugą przyczyną cierpienia są nasze oczekiwania. Człowiek oczekuje od innych, że będą tacy jakich on ich widzi, że będą żyć tak jak on chce aby żyli. Najprostszym przykładem jest sposób w jaki ludzie wychowują dzieci. Chcą aby ich życie biegło tą drogą, którą oni wytyczają przed nimi. Każdy człowiek ma wolną wolę i ciągłe oczekiwania od innych są kradzieżą tej wolnej woli. Człowiek nieustannie oczekuje także czegoś od życia i od swojego losu: „Jaki nieszczęśliwy jestem bo zarabiam 2000 zł, a chciałbym zarabiać 3000”. Jeśli nie doceniasz tego co już masz to dlaczego chcesz więcej? Najpierw doceń to co już masz a dopiero później chciej od życia więcej. Trzecim i ostatnim przejawem oczekiwań są oczekiwania człowieka wobec samego siebie. Oczekiwania wobec samego siebie człowiek buduje przez całe życie i jest to ego. Przejawia się to tym, że sam nakłada na siebie maski w relacjach z różnymi ludźmi. Sam od siebie oczekuje, że będzie „jakiś”. Spójrzmy chłodnym okiem na wszystkie subkultury młodzieżowe i nie tylko. To nieustająca gra ego. Człowiek nakłada na siebie pewną maskę i gra w życiu daną rolę. Człowiek może powiedzieć: „Ja taki jestem naprawdę”.  Nie jest to prawda. Ty taki nie jesteś, ty takiego siebie stworzyłeś. Z prawdziwą naturalnością nie ma to nic wspólnego. Wszelkie oczekiwania budzą w nas rozczarowania. Im większe oczekiwania wobec innych, wobec życia, losu i samego siebie tym większe w konsekwencji rozczarowania i większe cierpienie. Wyzbycie się wszelkiego oporu i oczekiwań jest drogą do szczęścia, do prawdziwej wolności i pokoju.

http://wewnetrznyspokoj.blogspot.com/2017/03/ludzkie-cierpienie.htmlBrak komentarzy:

Prześlij komentarz