niedziela, 4 października 2015

Twój schemat finansowy.

Jeśli chcesz zmienić owoce, musisz najpierw zmienić korzenie. Jeśli chcesz zmienić to co widać, musisz najpierw zmienić to czego nie widać. Prawda wydaje się dość oczywista, ale czy dla wszystkich ? 
 
Zazwyczaj naszego szczęścia, bogactwa, pecha czy biedy dopatrujemy się w czynnikach zewnętrznych. Zła lub dobra koniunktura, która jednych wypycha na wyżyny finansowe, a z drugich robi bankrutów- to tylko wynik naszych myślokształtów na temat pieniędzy. W poprzednim artykułach wyjaśniałam programy, jakie powodują, że albo mamy pieniędzy pod dostatkiem, albo cierpimy biedę i ubóstwo finansowe.
Jednym słowem zarabiasz tyle pieniędzy na ile jesteś wewnętrznie gotowy, a dokładnie na ile twój wewnętrzny program finansowy ci na to pozwala.
Co to jest wewnętrzny program finansowy?
Taki program w umyśle ma każdy z nas. Pojęcie to określa zespół naszych poglądów, opinii, ocen, myśli, a tym samym programów, które kształtują naszą obecną sytuacje finansową. Zapewne zapytasz się skąd on się bierze w mojej głowie ? Otóż program finansowy kształtował się w twoim umyśle od momentu twojego urodzenia. Jako dziecko już chłonąłeś informacje z zewnątrz na temat bogactwa, dobrobytu, pieniędzy od swoich rodziców, rodziny, znajomych i innych osób, które spotykałeś na swojej drodze, a także z innych źródeł ( przekazy medialne, zasłyszane opinie, przesłanki narodowe itp.). Ponadto w jakiej formie tobie przedstawiano pieniądze, jak ciebie jako dziecko obdarowywano pieniędzmi i traktowano pod tym względem- to na przestrzeni lat ukształtowało w twoim umyśle program, który jest twoją osobistą drogą otrzymywania pieniędzy od wszechświata. Czy nie zauważyłeś, że wiele rzeczy na polu finansowym ci się udają lub nie udaje. Przyciągasz dobre okazje na zarobienie lub otrzymanie pieniędzy lub uciekają ci one jakby z przed nosa. To właśnie sprawia twój wewnętrzny program finansowy. W życiu dorosłym również informacje zewnętrzne kształtują nieświadomie twoje opinie na temat twojej sytuacji finansowej oraz uruchamiają kody, jakimi zaprogramowany jest twój umysł. Jeżeli słyszysz w telewizji , że jest coraz gorzej, mamy kryzys finansowy- takie sygnały z zewnątrz  mają wpływ na twoją obecną sytuacje finansową. Twój schemat finansowy od razu reaguje na takie przesłanki w postaci konkretnych wyników- np. Szef obniży ci pensję lub nie da ci premii. Przez całe życie jesteśmy utwierdzani w naszym schemacie myślowym dotyczącym pieniędzy. Żyjemy w środowisku i otrzymujemy informacje z zewnątrz dokładnie pasujące do naszego światopoglądu i programów w naszym umyśle. Dlatego ciągle nie widzimy poprawy naszej sytuacji finansowej, nawet poprzez stosowanie technik przyciągania pieniędzy ( pozytywne myślenie, afirmacje itp.). Jednym słowem jest to ciągle samonapędzające się perpetum mobile.
Strefy naszego życia
Większość ludzi nie uświadamia sobie jednego, że sfera fizyczna życia to tylko wydruk tego co ma miejsce pod pokładami emocjonalnymi, duchowymi i umysłu. Prawdziwego problemu nie da się rozwiązać na poziomie fizycznym, można zrobić to w świecie emocjonalnym, umysłowym i duchowym. Natomiast to co nas spotyka w życiu jest wynikiem naszego programu, a dokładnie myślokształtów w naszym zaprogramowany umyśle. Dotyczy to nie tylko pieniędzy, ale też naszego poziomu szczęścia, czyli związków, stanu zdrowia i wszystkich innych sfer naszego życia.
Myśli prowadzą do uczuć- uczucia prowadzą do działań-działania do wyników
Tak w skrócie można opisać twój schemat finansowy w odniesieniu do pieniędzy.
Skąd biorą się nasze myśli? Myśli biorą się z zasobów informacji, które ukształtowały się w twoim umyśle na przestrzeni lat, a szczególnie w okresie dzieciństwa. To uwarunkowanie wpływa nie tylko na twój portfel, ale też na twój sposób widzenia świata i opinii na wiele kwestii życiowych.
Aby konkretnie przedstawić to spostrzeżenie możemy teraz skorygować nasz program uzewnętrzniania w następujący sposób:
Programowanie prowadzi do myśli- myśli prowadzą do uczuć- uczucia prowadzą do działań- działania prowadzą do wyników
Podobnie jak w komputerze, zmieniając oprogramowanie, zmieniamy naszą fizyczna rzeczywistość. W następnym artykule przedstawię temat programowania. W jaki sposób jesteśmy programowani, jak zidentyfikować te programy w naszym umyśle i jak podjąć pierwsze kroki ku zmianie w naszym życiu.

http://syllacopywriter.blogspot.com/2015/10/twoj-schemat-finansowy.html

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz