czwartek, 15 października 2015

Ogromna moc Kryształu Górskiego.Kwarc naturalny, czyli kryształ górski  kształtuje się we wnętrzu Ziemi niekiedy przez miliardy lat, jest produktem Matki Natury. Powstaje zazwyczaj w rejonach aktywnych wulkanów i trzęsień Ziemi, a przede wszystkim wokół  krystalicznego ziarna z którego się formuje. Ziarno to pojawia się wówczas, gdy w warunkach wysokiej temperatury i ciśnienia pojedynczy atom krzemu łączy się z dwoma atomami tlenu pochodzącego z gorącej wody. Połączone atomy tworzą pojedynczą krystaliczna komórkę dwutlenku krzemu. Z tej substancji powstają wszystkie kryształy.
W sprzyjających warunkach w okresie tysięcy lat owo ziarenko zaczyna się rozwijać. Rzecz w tym, aby środowisko zawierało właściwe proporcje krzemu i wody lub sprężonej pary i aby przez odpowiedni długi okres panowało duże ciśnienie. Gdy pierwotne płynne substancje przepływają wokół pierwszej komórki dwutlenku krzemu, zaczyna się ona namnażać, a złożona krystaliczna struktura tworzy się poprzez dodawanie kolejnych warstw atomów.

Każda komórka jest zbudowana według tego samego wzorca i jest sama w sobie maleńkim
kryształem. Każda kolejna komórka powiela wzorzec, według którego zbudowana jest poprzednia. W ten sposób kryształ górski tworzy złożoną, trójwymiarową strukturę, nazwaną siecią krystaliczną z idealnie geometryczną regularnością, w której każda komórka powtarza się w doskonałej symetrii z całością.
I tak w miarę upływu lat, atom za atomem, tworzy się bryła czystego, przezroczystego, naturalnego kryształu. W stanie naturalnym ma postać graniastosłupa o sześciu ściankach zbiegających się na obu końcach.

Nie każdy naturalny kryształ kwarcu ma tak idealną strukturę. W trakcie tworzenia się do wnętrza wnikają zanieczyszczenia, cząsteczki żelaza lub aluminium oraz wiele innych substancji. Powodują one zabarwienie kryształu. Aluminium wywołuje zmętnienie i wówczas mamy do czynienia z kwarcem dymnym. Żelazo zabarwia kryształy na różowo i wtedy otrzymujemy kwarc różowy. Tylko wówczas gdy w danym rejonie brak jest promieniowania radioaktywnego oraz innych elementów śladowych, kryształ ma idealnie czystą, przezroczystą strukturę.

Krystaliczny kwarc nie starzeje się, nie koroduje, nie ulega erozji, nie zmienia się w miarę upływu czasu. Jest wysoce odporny na oddziaływanie czynników fizycznych i chemicznych oraz temperatury. Ponieważ nie reaguje pod wpływem światła, dlatego jest tak cenny w elektronice.
Dla współczesnej elektroniki, ważne  jest, by była to odmiana piezoelektrycznego dwutlenku krzemu. Te piezoelektryczne właściwości niektórych odmian kwarcu zostały odkryte w XIX wieku przez Pierre'a i Jacques' a Curie.
Piezo znaczy "ściskać", a electrose - " przejmować ładunek". Kwarc ma biegun dodatni i ujemny jak bateria. Oznacza również, że jeśli oddziaływuje się na nią ciśnieniem, czyli "ściska", to może wytwarzać energię elektryczną.
W wypadku właściwości elektrycznych dokładna kierunkowość układa się wzdłuż osi X-Y,
może przewodzić prąd elektryczny, lecz tylko w sześciu kierunkach ściśle określonych względem osi X - Y. W innych kierunkach zachowuje się jak izolator.
Jedną z niezwykłych właściwości piezoelektrycznego kwarcu jest to, iż może on działać jako doskonały oscylator lub rezonator.
Jeżeli cienki płatek kryształu zostanie przecięty wzdłuż osi elektrycznej i podda się go oddziaływaniu prądu elektrycznego, kryształ zacznie drgać. Natura ciętego kryształu jest taka, że najsilniej drga pod wpływem częstotliwości prądu zmiennego, która zbliżona jest do jego własnej częstotliwości. Przy takiej częstotliwości mechaniczny ruch kryształu wzmacnia napięcie prądu zmiennego.
Kryształ w przeciwieństwie do innych substancji, odznacza się zdumiewającą zdolnością kontrolowania energii elektrycznej i drga ze stałą, ściśle ustaloną częstotliwością. Oznacza to, że może przechowywać energię elektryczną, która może stanowić potencjalną informację, a także wysyłać impulsy elektryczne, czyli drgające fale informacji.

Zdolność do oscylowania jest niezbędna w urządzeniach, w których konieczna jest ścisła kontrola częstotliwości. Jest to szczególnie ważne w elektronice precyzyjnej, zwłaszcza w urządzeniach do pomiaru czasu, nawigacji, technologii informatycznej, telekomunikacji i innych dziedzinach nowoczesnej nauki i technologii.
Jego niewiarygodne właściwości oznaczają, że znajduje zastosowanie we wszystkich typach urządzeń elektronicznych, od radia po komputery, od ziemnego systemu telewizji po najbardziej zaawansowaną  komunikację satelitarną w przestrzeni okołoziemskiej.  Nawet rozwój rozległej dziedziny informacji internetowej nie byłby możliwy bez najnowszych osiągnięć w badaniach i technologii kwarcowej.
Sercem nowoczesnego komputera w którym przechowywane są wszystkie dane jest malutki chip z krystalicznego krzemu. Komórki tego chipa, czyli zintegrowany obwód krzemowy, są jakby komórkami mózgu, albo pamięci  komputera. Ów malutki krystaliczny półprzewodnik ma niewiarygodną pojemność pamięci, stanowi serce ery informatycznej.

System przechowywania informacji nie jest zatem rzeczą, lecz procesem. Nie ma trwałej statycznej formy, nie jest "magazynowana" w materialnej postaci; nie leży w teczce czy segregatorze. Nie da się jej dotknąć, zobaczyć czy usłyszeć, można odzyskać dzięki elektronicznym procesom.

Doktor John Pohlem, specjalista od kultury Mezoameryki (Uniwersytet Kalifornijski) podczas swoich wypraw do Ameryki Środkowej słyszał, iż potomkowie starożytnych Majów nawet dziś uznają wyjątkowe  właściwości krystalicznego kwarcu i porównują go do czegoś w rodzaju pradawnego radia, telewizji lub komputera, czyli urządzenia służącego do łączności " między światami", drogi do innych wymiarów, środka komunikowania się ze światem duchów i przodków.

Badacz Frank Dorland uważa, że możliwy jest bezpośredni kontakt między umysłem a krystalicznym kwarcem i umiejętność wydobycia informacji. Naturalny piezoelektryczny kwarc może oddziaływać z umysłem i ciałem człowieka, ale zazwyczaj poza jego świadomością.
Uważa, że jeszcze nie w pełni pojmujemy moc kryształu, dzięki któremu możemy wpływać na stan naszej świadomości, ujawniać to co kryje podświadomość, wzmacniać intuicję.
Pomóc nam w odtworzeniu zapomnianej wiedzy z odległej przeszłości.
Jest przekonany, że zarówno ludzkie ciało, jak i naturalny kwarc wysyłają nieustanne sygnały elektromagnetyczne o częstotliwości niższej od fali głosowej. Zwraca uwagę, że w niewidzialnym świecie wokół nas dzieje się znacznie więcej niż, potrafimy sobie wyobrazić.
Przeciętny człowiek jest zdolny do wykrycia mniej niż 2 procent znanego zakresu długości fal. Oznacza to, że nie uświadamiamy sobie owych 98 procent promieniowania, które zewsząd nas otacza.

Powinniśmy traktować ludzki umysł i ciało jak urządzenie radiowe, które potrafi emitować i odbierać nieznane nam na razie zakresy fal energii elektromagnetycznej.
Ciało z systemem elektryczno-chemicznym nerwów i dużą zawartością wilgoci jest nie tylko źródłem i nadajnikiem sygnałów, lecz także czułym systemem anten zdolnym odbierać sygnały z rozmaitych źródeł.

Gdy zetkniemy się z piezoelektrycznym kwarcem, wówczas wytwarzane przez nas fale energii są odbierane przez kwarc. Kryształ zaczyna wtedy oscylować, wzmacniać sygnały i w zmodyfikowanej postaci na powrót je emitować do atmosfery.
Wskutek tego krystaliczny kwarc zmienia i wzmacnia nasze fale energii elektromagnetycznej i z powrotem nam je oddaje. W procesie tym ''energetyczne informacja" staje się potężniejsza i wyraźniejsza. Kwarc jest samoistnym rezonatorem i wzmacniaczem.

Proces ten zachodzi jedynie wówczas, gdy kryształ jest "włączony" - tak jak inne urządzenia, czyli pobudzony przez źródło energii elektrycznej. W tym wypadku jest nim ludzki umysł i ciało. Choć część energii może czerpać z powietrza, to jednak najskuteczniejszym sposobem jest dotknięcie go lub wzięcie w ręce. Reaguje wówczas na otrzymywaną energię drganiami o częstotliwości zsynchronizowanej z wibracją ciała i umysłu.

Wzajemne oddziaływanie organizmu i kwarcu ma uzdrowicielska moc,  pozytywnie wpływa na równowagę systemów nerwowego i wydzielania wewnętrznego. Wzmacniające właściwości kryształu ułatwiają łączność  między komórkami organizmu. Pomagają świadomemu umysłowi w nawiązaniu łączności z rozmaitymi poziomami nieświadomości i wydobycie z podświadomości ukrytych tam myśli.

Ostatnie doświadczenia wykazują, że lepszy kontakt świadomości z nieświadomością ma zbawienny wpływ na stan zdrowia.
Eksperymenty prowadzone w dziedzinie biofeedbacku (- technika polegającej na przekazywaniu pacjentowi za pomocą urządzeń elektronicznych informacji o funkcjonowaniu ich organizmu), dowiodły, że człowiek może wpływać na wegetatywny układ nerwowy i kontrolować funkcje takie jak ciśnienie krwi, o których jeszcze niedawno sądzono, iż nie podlegają świadomej kontroli.
Komórki kryształu przenoszą te fale podobne do radiowych poprzez układ nerwowy do komórek  kory mózgowej. Tu są one podporządkowane i układane w zrozumiałe sygnały, mogące przyjmować w świadomości postać obrazów, słów, a nawet wrażenia, że coś się wie. Informacje te mogą pochodzić z wielu źródeł, ale pierwotnie napływają z banku podświadomej pamięci i nadświadomości.

Frank Dorland stosuje termin " krystaliczny biofeedback" na określenie podobnych możliwości interakcji między naturalnym krystalicznym kwarcem a ludzkim umysłem. Uważa, że umysł jest jednym z kluczy do zdrowia organizmu, a piezoelektryczny kwarc może stymulować łączność pomiędzy różnymi komórkami organizmu, a także ciała z umysłem. Wzmocnienie tej łączności jest  niezwykle istotne dla zdrowia .

Agnieszka Parys Kozak
http://www.maknatura.pl/blog/index.php?option=com_content&view=article&id=63%3A-ogromna-moc-krysztau-gorskiego&catid=9%3Aholograficzny-wszechwiat-

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz