wtorek, 5 listopada 2019

Kwiat życia jest uniwersalnym symbolem stworzenia .


ŚWIĘTA GEOMETRIA

Wszystko co ujawnia się w naszym świecie jako materiał - każda gwiazda, każdy kwiat, wszystkie żywe istoty - objawia się przez formę (geometrię), barwę i dźwięk jako czysta frekwencja drgań. Z rozdziału na temat Pitagorasa i mistyki liczby dowiedzieliśmy się już, że każda forma geometryczna przez swoją istotę powstaje z liczb. Za każdym przejawem natury kryje się zatem ŚWIĘTA GEOMETRIA, matematyka najwyższej Boskiej inteligencji. Obojętnie czy chodzi o liczbę, symbol, dźwięk, wzór czy kolor, wszystkie te stosowane w celu uzdrowienia drgania zawierają informacje w skompensowanej formie, podobnie jak folder ZIP w naszych komputerach, które są bardzo małe, ale mogą pomieścić ogromną ilość danych.

Sensowne i pozytywne podejście do (ukrytego) sensu numerologii i możliwości zastosowania cyfr, ciągów cyfr i symboli jest cegiełką, która może nas wspomóc w zrozumieniu sensu naszego własnego życia. Dlatego możemy otrzymać uzdrawiające impulsy korzystnie oddziałujące na nasze zdrowie.

Pewna bardzo szczególna forma geometryczna jawi się w KWIECIE ŻYCIA. Jest on nośnikiem energii o wysokim poziomie i daje się zastosować w różnorodnych sposób dla zdrowia, pomyślności i duchowego wzrostu.

W niej został zawarty uniwersalny porządek: Kwiat Życia roztacza doskonale harmonijne pole drgań. Każda komórka naszego ciała rozpoznaje ten porządek i próbuje nakierować się na ten naturalny porządek, który jest w stanem pierwotnym.

Gdy porusza się temat KWIATU ŻYCIA, mówi się o ŚWIĘTEJ GEOMETRII, ponieważ w tej mandalowej formie kształtuje się stworzenie i przez to cały wszechświat, jest ona matriksem wszelkich bytów.

~ Petra Neumayer
Uzdrawianie poprzez liczby

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza